10 december 2021

Steeds meer Belgen vragen omgevingsvergunning aan: Hoe doe je dat? En hoeveel kost het?

Het aantal toegekende vergunningen voor nieuwe residentiële gebouwen is tijdens de eerste acht maanden van 2021 met 12,4% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Hoe komt dat? Welke stappen moet je ondernemen om een omgevingsvergunning aan te vragen? En waar kan je dat doen?

Het Laatste Nieuws
Door Het Laatste Nieuws
Steeds meer Belgen vragen omgevingsvergunning aan: Hoe doe je dat? En hoeveel kost het?

Uit de cijfers van Statbel blijkt ook dat er tijdens de eerste acht maanden van dit jaar net iets meer bouwvergunningen aangevraagd zijn voor renovaties dan voor nieuwbouw. De Confederatie Bouw is niet verrast door deze stijgende cijfers. “Vastgoed is en blijft een goede belegging”, zegt Sven Nouten van de Confederatie Bouw. “De coronacrisis heeft daar weinig aan veranderd. Mensen hechten meer dan ooit belang aan ruimte, denk aan een eigen bureau en een tuin, en willen daarvoor investeren in hun woning. We zien dat zowel bij nieuwbouw als renovaties.” 

Vergunning

Ook van plan om te bouwen of verbouwen? In de meeste gevallen heb je daar een bouwvergunning voor nodig. Voor kleinere werken zijn er uitzonderingen of geldt er soms enkel een meldingsplicht. Of er voor je project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en je specifieke plannen. Je vooraf informeren bij de gemeente is daarom cruciaal. Bij een nieuwbouw is dat altijd het geval. Goed om te weten is dat de bouwvergunning in 2017 opging in de omgevingsvergunning. Met een omgevingsvergunning krijg je toestemming om de opgegeven plannen voor bouw, verbouwing of sloop effectief uit te voeren.

Procedure

Blijkt een bouwvergunning vereist? Dien de aanvraag voor je plannen dan in bij het online omgevingsloket. Vervolgens zal de dienst omgeving van je gemeente de aanvraag beoordelen en nazien of het dossier volledig is. De ontvankelijkheidsverklaring gebeurt binnen de dertig dagen. Voor welke werken er een openbaar onderzoek volgt, is wettelijk bepaald. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Zonder openbaar onderzoek valt de beslissing na de ontvankelijkheidsverklaring binnen de zestig dagen. Mét openbaar onderzoek loopt dat op tot 105 dagen en ben je verplicht een gele affiche op te hangen op de plaats van het project. 

Een goede voorbereiding maakt de procedure eenvoudiger. Een belangrijke eerste stap is nagaan of het nodig is een architect onder de arm te nemen. De volledige lijst daarvoor staat in het besluit van de Vlaamse Regering op codex.vlaanderen.be.

Vergunning geweigerd, wat nu?

Krijg je geen vergunning, dan betekent dat niet noodzakelijk meteen het einde van je bouwdromen. Je kan namelijk hoger beroep aantekenen bij de deputatie. Dat is de provinciale overheid, die je aanvraag volledig opnieuw zal beoordelen. Je hebt daarvoor dertig kalenderdagen de tijd vanaf de dag na ontvangst van de aangetekende brief over de weigering.

Hoeveel kost een omgevingsvergunning? 

Volgens de Confederatie Bouw zijn de kosten voor een omgevingsvergunning moeilijk vooraf in te schatten. Hoe hoog het totaal oploopt, is namelijk afhankelijk van gemeente tot gemeente. In Gent betaal je bijvoorbeeld 137 euro per volledige en ontvankelijk verklaarde omgevingsvergunningsaanvraag, ongeacht of je de vergunning krijgt of niet. In pakweg Dendermonde betaal je 100 euro voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Navraag doen bij je eigen gemeente is dus de boodschap wil je achteraf niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Ook de kosten voor een eventueel openbaar onderzoek zijn in de meeste gemeenten voor de aanvrager. Vaste tarieven zijn er evenwel niet. Die kosten zijn bovendien afhankelijk van het aantal aangetekende zendingen dat de gemeente in kwestie verstuurt. Verder speelt de aard van de werken een rol. Is er bijvoorbeeld een onderzoek naar de milieu-effecten nodig, dan betaal je extra kosten. Ook de oppervlakte van het bouwperceel is doorgaans van tel.

Bron (Het Laatste Nieuws, Livios.be)