28 september 2021

Nieuw begrip in vastgoedland: "volume-eigendom"

Door de invoering van het begrip “volume” in het nieuwe goederenrecht op 1 september 2021 drongen er zich bij het AAP (vroegere kadaster) aanpassingen op. Indien je als vastgoedmakelaar een kadastraal uittreksel opvraagt, zou het kunnen dat je binnenkort naast een gewoon perceelnummer eveneens een kadastraal volume kan aflezen. Twee recent gepubliceerde KB’s voorzien daarin.

CIB Vlaanderen
Door CIB Vlaanderen
Nieuw begrip in vastgoedland: "volume-eigendom"

Gewijzigde regels inzake erfpacht en opstal

Oorzaak situeert zich bij de talrijke wijzigingen in het nieuwe goederenrecht aan de regels inzake erfpacht en opstal. Daardoor wordt het veel waarschijnlijker dat er in de toekomst diverse rechten zullen rusten op een gebouw en dit gebouw verdeeld zal zijn in volumes.

Multifunctioneel gebruik van grond

Denk bijvoorbeeld aan vastgoedprojecten waarbij er een ondergrondse parking/een winkelcentrum/wooneenheden/fitnessruimten…. op elkaar gestapeld zijn. Deze volumes zullen op een specifieke manier worden aangeduid op de kadastrale legger.

Het gaat om projecten met een multifunctioneel gebruik van de grond waarbij volumes in de hoogte en de diepte ontstaan, al dan niet gekoppeld met een recht van opstal of erfpacht.