17 december 2021

Kan de koper na de verkoop nog een extra voorwaarde inlassen?

Stel: een kandidaat-koper en verkoper zijn het eens over de verkoop van een onroerend goed, maar op het moment dat de onderhandse akte moet worden ondertekend, wil de koper een extra voorwaarde inlassen in het compromis. Kan dat zomaar? De rechtbank van koophandel in Antwerpen moest zich over een gelijkaardige zaak uitspreken.

CIB Vlaanderen
Door CIB Vlaanderen
Kan de koper na de verkoop nog een extra voorwaarde inlassen?

Kan de koper na de verkoop nog een extra voorwaarde inlassen?

Stel: een kandidaat-koper en verkoper zijn het eens over de verkoop van een onroerend goed, maar op het moment dat de onderhandse akte moet worden ondertekend, wil de koper een extra voorwaarde inlassen in het compromis. Kan dat zomaar? De rechtbank van koophandel in Antwerpen moest zich over een gelijkaardige zaak uitspreken.

Vaak komt de koop-verkoopovereenkomst al tot stand voordat het compromis wordt opgesteld. Van zodra de verkoper en de koper het eens zijn over wat er precies verkocht wordt en tegen welke prijs, is de koop tot stand gekomen.

Op dat ogenblik ligt er evenwel nog geen compromis voorhanden. Diegene die zich op de koopovereenkomst beroept zal aan de hand van gevoerde correspondentie moeten bewijzen dat er een wilsovereenstemming was over het voorwerp en de prijs van de overeenkomst.

Het komt voor dat de koper nadien in het compromis nog een extra voorwaarde wil laten inlassen. Zo gebeurt het bijvoorbeeld dat er wordt gevraagd om een clausule toe te voegen over een opschortende voorwaarde voor het bekomen van een financiering, ook al heeft de koper dit voorheen nooit vermeld.

Betekent dit het einde van de verkoop?
Mag de verkoper er in dat geval van uitgaan dat de koper op zijn beslissing is teruggekomen en dat de verkoop niet zal doorgaan? De rechtbank van koophandel in Antwerpen moest zich over een gelijkaardige zaak uitspreken. De koper wilde plots in het compromis een opschortende voorwaarde laten inlassen. De verkoper vond dat de koper met zijn voeten speelde en ging ervan uit dat de koper daardoor van de koop was afgestapt. Omdat er zich nog een derde partij aanbood die een hogere prijs wilde betalen, besloot de verkoper om met deze partij verder te gaan.

De rechter oordeelde op 12 april 2016 dat de verkoper hier de mist was ingegaan. De verkoop was al tot stand gekomen zodat hij hier niet zomaar kon van afstappen. De rechter stelde ook dat de koper niet zomaar een extra voorwaarde kon inlassen. De verkoper kon zich hiertegen wel degelijk verzetten. Maar de verkoper kon deze situatie niet aangrijpen om zomaar te beslissen dat de verkoop hierdoor ongeldig was of ten einde was gekomen.

Oplossing?
Hoe kan je als verkoper het best reageren indien een dergelijke situatie zich voordoet? Indien je de voorwaarde niet wil aanvaarden, maak je dit kenbaar aan de koper door hem een aangetekende ingebrekestelling over te maken. Je kan dan proberen om de verkoop in onderling akkoord te ontbinden, eventueel gekoppeld aan een door de koper te betalen schadevergoeding. Indien er geen akkoord kan worden gevonden, kan aan de rechter de gedwongen uitvoering van de overeenkomst gevraagd worden, dan wel de ontbinding van de overeenkomst.

Intussen verder verkopen?
Enkel wanneer er duidelijkheid is over de ontbinding van de oorspronkelijke koop, kan er aan een derde worden verkocht. In dat geval is het aangewezen om een eventuele nieuwe verkoop te sluiten onder te opschortende voorwaarde van de ontbinding van de eerste verkoop.

bron: cib.be