20 december 2021

Hervorming verkooprecht en de impact op de modeldocumenten

Medio november gaven we reeds mee dat de hervorming van het verkooprecht enkel een impact heeft op de verklarende nota bij de onderhandse verkoopovereenkomst en niet op de tekst van het contract zelf. De nieuwe verklarende nota wordt op 1 januari 2022 automatisch geïntegreerd in het model (106 VN).

CIB Vlaanderen
Door CIB Vlaanderen
Hervorming verkooprecht en de impact op de modeldocumenten

Daarvoor kan dat (nog) niet: het is immers ook nog steeds perfect mogelijk om een overeenkomst te sluiten aan het oude regime van registratierechten (belangrijk wanneer de koper daar voordeel mee doet door nog 10% te kunnen betalen in plaats van 12%). We bieden de nieuwe verklarende nota wel al apart aan. Je kan ze onderaan deze pagina downloaden of terugvinden in het dossier ‘Het Vlaams verkooprecht’.