13 december 2021

Groen licht om btw-verlaging voor sloop en heropbouw te verlengen

De btw-verlaging voor sloop en heropbouw van 21% naar 6% zal worden verlengd. Ons land heeft daarvoor groen licht gekregen van Europa. De tijdelijke maatregel diende als relancemaatregel om energieverslindende woningen te vervangen en zou normaal eind 2022 aflopen.

De Tijd
Door De Tijd
Groen licht om btw-verlaging voor sloop en heropbouw te verlengen

De btw-verlaging van 21% naar 6% voor sloop en heropbouw werd ongeveer een jaar geleden reeds als relancemaatregel in het leven geroepen met drie concrete doelstellingen:

- De koopkracht van onze gezinnen ondersteunen;

- Een boost geven aan het vervangen van verouderde en energieverslindende woningen;

- De bouwsector ondersteunen in crisistijd.


Omdat de bouwprojecten die nu of binnenkort worden opgestart tot na 2022 duren, drong een verlenging zich op. “We staan voor een enorme uitdaging om het verouderde woonpatrimonium sneller te verduurzamen. Het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw maakt het voor gezinnen ook de komende jaren betaalbaarder om een verouderde woning in te ruilen voor een nieuwe, duurzame woning”, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). 

Vlaams klimaatplan

Hij onderhandelde met Europa over de verlenging. Als ook de Belgische regering akkoord gaat, kan de btw-verlaging onbeperkt verlengd worden. Voor Vlaanderen is een verlaagd btw-tarief belangrijk. Een van de maatregelen van het Vlaamse klimaatplan is dat wie een energieverslindende woning koopt die vanaf 2023 verplicht moet renoveren. 

Omdat btw een federale materie is, vroeg de Vlaamse regering onlangs officieel een verlenging van het verlaagde tarief. Voor een verlenging was een Europees fiat nodig. Dat is er, nu de Europese Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) vorige week een hervorming van de Europese btw-regelgeving heeft goedgekeurd.

(Bron: De Tijd - Persbericht minister Van Peteghem)