28 april 2022

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november

Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisattest, kortweg asbestattest, komt eraan. Door de publicatie van de vereiste ministeriële besluiten kennen we nu ook de datum van inwerkingtreding. Vanaf 23 november 2022 zal er een informatieplicht gelden bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder. Die zal gelden voor elke overdracht waarvan het compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022.

CIB Vlaanderen
Door CIB Vlaanderen
Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november

Het decreet rond het asbestattest werd in 2019 door het Vlaams Parlement goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (17 april 2019). Op de datum van inwerkingtreding was het echter nog even wachten. OVAM bereidde nog een resem ministeriële besluiten voor en maakte gebruik van de tussentijd om gecertificeerde deskundigen op te leiden. Met de publicatie van de ministeriële besluiten op vrijdag 22 april 2022 kennen we nu de exacte datum van inwerkingtreding van de nieuwe informatieverplichting gekoppeld aan het asbestattest. Meer weten? Ontdek snel het antwoord op onderstaande vragen.

 

Wat is het asbestattest? Het asbestattest is een verkorte neerslag van een asbestinventaris, die wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. Concreet wordt eerst nagaan of er al dan niet een nog geldige asbestinventaris aanwezig is. Indien er een asbestinventaris aanwezig is, zal OVAM het asbestattest eenvoudig uit de OVAM-databank kunnen genereren. 

Wanneer is een asbestattest verplicht? Voor het verplicht beschikken over een asbestinventarisattest, of kortweg asbestattest, wordt een tweetrapsraket gebruikt. In eerste instantie wordt gewerkt via een informatieplicht bij verkoop vanaf 23 november en daarnaast geldt een algemene verplichting tegen 31 december 2031.

Is een asbestattest vereist bij verhuur? Voor het verhuren van een onroerend goed is geen asbestattest vereist. 

Hoe lang is het asbestattest geldig? Een asbestinventarisattest is maar beperkt geldig in de tijd. De standaard geldigheidsduur is 10 jaar.

 

 

 

Nieuwsflits OVAM

Raadpleeg zeker ook de nieuwsflits van OVAM naar aanleiding van de publicatie van de MB’s en de website van OVAM voor alle verdere details over het asbestattest.

Ook kan je steeds op de website van CIB Vlaanderen terecht in het dossier ‘Asbestattest’ voor alle relevante informatie.