17 maart 2022

Nieuwe informatieplicht rond renovatieverplichtingen voor niet-residentieel vastgoed

Vorige week vrijdag 11 maart verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe informatieplicht bij de verkoop van een niet-residentieel pand (een kantoor, een winkel, …). Concreet moet je zowel in de publiciteit als in de onderhandse verkoopovereenkomst/wederkerige aankoop-verkoopbelofte vermelden dat er een renovatieverplichting wordt opgelegd door de Vlaamse overheid. Ook de vestiging en de overdracht van een recht van erfpacht of opstal is aan deze informatieplicht onderhevig. De nieuwe verplichting treedt op 21 maart in werking.

CIB Vlaanderen
Door CIB Vlaanderen
Nieuwe informatieplicht rond renovatieverplichtingen voor niet-residentieel vastgoed