20 juli 2023

Geen fiscale hervorming? Dan nu graag de permanente verankering van het 6%-tarief voor sloop-heropbouw!

De fiscale hervorming van de federale regering is dus van de baan. Hoog tijd om nu eindelijk werk te maken van de definitieve verankering van het 6%-BTW-tarief voor sloop-heropbouw. Tot en met 31 december 2023 kan je in meer gevallen gebruik maken van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor sloop/heropbouw.

CIB Vlaanderen
Door CIB Vlaanderen
Geen fiscale hervorming? Dan nu graag de permanente verankering van het 6%-tarief voor sloop-heropbouw!

Net zoals vorig jaar worden veel vastgoedkantoren overstelpt met vragen van klanten. Hoe zal het zitten in 2024? Komt er een nieuwe verlenging? Wordt het 6%-tarief definitief verankerd? Of zal er terug vaker 21% betaald moeten worden? Zowel kopers als vastgoedprofessionals liggen daar terecht van wakker.

Nu de grootschalige fiscale hervorming sinds gisteren van de baan is en deze permanente verankering van 6% daar mogelijk deel van zou uitmaken, roepen we als CIB bevoegd minister Van Peteghem om snel duidelijkheid te scheppen. Bouwprojecten die nu opgestart worden, hebben immers een duurtijd tot na 2023. We willen toch echt niet dat die bouwprojecten na de jaarwisseling plots met een stevige BTW-verhoging tot 21% te maken krijgen. Een nefaste boodschap als we ons verouderd woningpatrimonium versneld te verduurzamen.