2 januari 2023

Terugkijk op 2022 en een blik op 2023

Het minste dat we van het jaar 2022 kunnen zeggen is dat het een jaar met impact was. Zowel mondiaal als voor Cornelis & Partners zelve. Alhoewel de vastgoedmarkt eind 2022 duidelijk afgekoeld was, hebben we in 2022 voor het eerst de kaap van 500 vastgoedtransacties (ruimschoots) overschreden.

Door Philip Rokegem - Gedelegeerd bestuurder Cornelis & Partners
Terugkijk op 2022 en een blik op 2023

2022 was ook het jaar van exploderende energieprijzen, torenhoge inflatie en stijgende rentevoeten. Die zorgden er voor dat de afgelopen tweedejaarhelft de woningprijzen stabiliseerden maar over gans 2022 stegen de woningprijzen nog steeds aanzienlijk: Rijwoningen en huizen in een halfopen bebouwing werden nog altijd 8,1 procent duurder, vergeleken met 9,2 procent vorig jaar. Dat terwijl vrijstaande woningen ‘maar’ 5,3 procent duurder werden, wat vorig jaar nog 10,9 procent was (Vlaamse cijfers)

Door de stijgende energieprijzen werd bouwen ook fors duurder. En met bouwen bedoel ik zowel nieuwbouw als renovaties. Cement, leien, gips en gipsplaten, rots- en glaswol, betonblokken, gevelsteen, leien en dakpannen, snelbouwsteen, kleiklinkers, en zo kan ik nog even doorgaan, ze worden op 1 januari allemaal 10, 20 of 30 procent duurder, met zelfs uitschieters tot 36 procent. En dat terwijl de prijzen van de bouwmaterialen het voorbije jaar ook al flink gestegen zijn. In maart kostte de bouw van een nieuwe eengezinswoning gemiddeld 280.000 euro, 10.000 euro meer dan in december 2021. Wil je vandaag diezelfde woning met krak dezelfde materialen bouwen, dan zit je al aan 307.000 euro. We gaan ANDERS EN COMPACTER moeten BOUWEN en dat zal onze energiefactuur én de ecologische voetafdruk ten goede komen. In het kielzog hiervan hoop ik dat de maatregel “afbraak en heropbouw aan 6%” verlengd wordt tot eind 2024.

Onze regering levert wel inspanningen om renoveren goedkoper te maken: de vlaamse renovatiepremie bedraagt in 2023 35 tot 50% van de aanvaarde facturen, afhankelijk van je inkomen, weliswaar met een plafond. Maar voor een totaalrenovatie wordt al vlug een paar 1000 EUR aan premies uitbetaald. De aanvraagprocedure is in 2022 ook sterk vereenvoudigd: neem een kijkje op https://vlaanderen.be/mijnverbouwpremie

Daarnaast komt de verplichte renovatieplicht er: woningen met EPC E en F dienen binnen de 5 jaar naar “EPC D” te gaan, dus de renovatiepremie is voor deze woningen een zegen.

Ik heb in 2022 ook diverse nieuwe aankoop- of woonvormen zien ontstaan: de huurkoop is terug van weggeweest, een nieuwe aankoopvorm is de gesplitste aankoop: ontwikkelaars/promotoren verkopen u eerst de constructie met recht van opstal en later, na bv 10j betaal je de grondwaarde aan vooraf afgesproken prijs. Co-housing is aan een opmars bezig en lenen met een krediet ‘vaste termijn’ ook ‘bullet’ genoemd (u betaalt geen kapitaal af, enkel intrest), wordt door kredietleveranciers meer en meer voorgesteld. Door deze nieuwe vormen blijft de aankoop van de eerste en enige gezinswoning toegankelijk voor een groter (jonger) publiek.

Wat verandert er nog in 2023? Nieuwe EPB-normen bij nieuwbouw: als minimumnorm gaan we van E30 naar E20. Reeds vanaf 23 november verplicht: het asbestinventarisatie-attest: verplicht voor woningen gebouwd voor 2001. Wie dergelijke woning wil verkopen, zal enkel voor dit attest al vlug meer dan 600  EUR kwijt zijn. Via onze partners kunnen wij de goedkoopste tarieven geven. Én de notariskosten gaan ook omlaag!

Wat ik in 2023 met argusogen in de gaten hou, is het voorstel van minister Van Peteghem om de reële huurinkomsten te belasten. Dat zal de factuur voor sommige verhuurders flink duurder worden. Voor vele Belgen is de verhuur van een 2e eigendom een broodnodige aanvulling op hun (klein) pensioen. Dit kan een serieuze impact op de verhuurmark teweegbrengen. Om die belastingverhoging te compenseren, moeten verhuurders de huurprijs aanzienlijk optrekken als ze nog een redelijk rendement willen halen. Ofwel leidt dit tot een verhoging van de huurprijzen, ofwel tot een massale uitstap uit de verhuurmarkt. Ik geloof niet dat de regering de particuliere verhuurder zal straffen. Volgens mij zal er een vrijstelling komen op de eerste verhuurde eigendom. In de gaten te houden..

Toch blijft investeren in vastgoed(opbrengsteigendommen) interessant. Wij hebben in onze portefeuille een aantal interessante projecten: Vastgoed blijft zijn waarde behouden, zal de komende jaren nog verder stijgen in waarde én uw rendement is gegarandeerd! Ga alvast een kijkje nemen op onze site www.cornelis-partners.be/nieuwbouw .

2023 wordt opnieuw een uitdagend jaar en alles start met de juiste keuzes: Cornelis&Partners hoort daarbij!

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met mij (Philip) 0495 59 20 77.

Verder, wens ik jullie een gezegend, succesvol, plezant en liefdevol 2023 en vergeet niet: “What the new year brings to you, will depend a great deal on what you bring to the new year”